Vereniging TriVia

Tijdens de voorbereidingen die steeds aan de verschillende bestuurlijke fusies voorafgingen is er bewust en nadrukkelijk gekozen voor de rechtspersoon van de Vereniging. Deze sluit nauw aan bij ons verleden als afzonderlijke verenigingen. Het grote voordeel van een vereniging is dat de leden van een vereniging de uiteindelijke zeggenschap hebben binnen die vereniging. Deze leden hebben een College van bestuur gekozen om die verantwoordelijkheid waar te maken.
  • Iedereen kan lid worden van onze vereniging, mits hij / zij meerderjarig is, instemt met het doel en de grondslag van de vereniging en hij / zij bereid is om contributie te betalen. Inmiddels heeft onze vereniging een kleine 700 leden.
 
  • Onze vereniging heeft als grondslag de Bijbel voor haar handelen, spreken en geven van onderwijs en erkent en eerbiedigt de Bijbel, als het volledig ge´nspireerde Woord van God, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord. Elke school die van deze vereniging uitgaat krijgt de ruimte voor inkleuring van de grondslag naar haar eigen inzicht, maar begrensd door het bovenstaande. Dit alles is verwoord in de statuten van onze vereniging.
 
  • Ieder jaar wordt binnen een half jaar na afloop van het boekjaar een algemene ledenvergadering gehouden. Hierin vinden o.a. de periodieke verkiezingen van RvT-leden plaats. Verder wordt in deze vergadering rekening en verantwoording afgelegd over het afgelopen kalenderjaar.
 
  • Zowel bij de directeuren van de verschillende scholen, als op het bestuurskantoor zijn de aanmeldings-formulieren verkrijgbaar voor het lidmaatschap van de vereniging. U kunt deze ook bij hen inleveren. Natuurlijk kunt u het aanmeldingsformulier ook downloaden of online invullen, printen en voorzien van uw handtekening inleveren bij de schooldirecteur of het bestuurskantoor. Indien u zich om welke reden dan ook af wilt melden als lid van onze Vereniging, kunt u dat doen via het emailadres van het bestuur: secretariaat@pcpo-trivia.nl

Wij stellen het op prijs indien u blijkt geeft van uw betrokkenheid bij onze vereniging Trivia door u aan te melden als lid!