Bestuur en Toezicht

Het College van Bestuur vormt het bevoegd gezag van TriVia. De Raad van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van de bestuurlijke zaken van het College van Bestuur. Indien u contact wilt opnemen met het College van Bestuur dan kan dat via: bestuur@pcpo-trivia.nl

Het College van Bestuur wordt gevormd door:


Voorzitter:
drs. L.M. de Pater(Len)

Lid:
J. Korevaar (Coby)

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter:
F. de Bruin (Freek)A. Friedrich (Anne)
A. den Hartog (Arie)S. Rietveld-Haanschoten (Fia)


R. de Rover (Richard)


C. van Vliet (Cor)
J.W. Vlot (Jan Wouter)