Privacy

Op de scholen van TriVia is een privacyreglement voor de verwerking van toepassing is. Hierin is beschreven hoe op school wordt omgegaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen.

Voor de diensten van TriVia beschikken we over een privacy statement.

Bij PCPO TriVia is Annemarie Visser als functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris is voor alle scholen van PCPO TriVia verantwoordelijk voor het naleven van de AVG. U kunt contact met haar opnemen via fg@pcpo-trivia.nl.