Ontstaan van TriVia

Onze Vereniging bestaat sinds 1-1-2004.Op die datum zijn de besturen van een aantal protestants christelijke basisscholen uit Zederik, Zijderveld en Schoonrewoerd met elkaar gefuseerd, onder de naam VPCPO-ZZS.

TriVia
Met ingang van het cursusjaar 2010-2011 is de naam van onze vereniging veranderd in "TriVia" (Vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs).  Deze naam is afgeleid van "tres viae" en betekent gepopulariseerd "drie wegen". Door middel van deze betekenis verbinden wij ons aan ons verleden, waaruit duidelijk is hoe onze scholen ooit (75 jr. tot meer dan 150 jr. geleden) zijn ontstaan, namelijk uit de relatie tussen de school, het gezin en de kerk. Voor wat betreft onze plaats in het heden verbinden wij ons aan elkaar als kinderen, ouders en leerkrachten om voor en met elkaar bijzonder goed onderwijs te verzorgen. Als we dan kijken naar de toekomst van de scholen van onze Vereniging, denken wij dat wij dat bijzonder goed onderwijs kunnen realiseren door veel aandacht te vragen voor de basisvaardigheden, te weten rekenen, taal en lezen. Deze vaardigheden zijn de onmisbare basis voor het gehele onderwijs in onze scholen. Bij dit alles verplichten wij ons om nadrukkelijk aandacht te geven aan de totale ontwikkeling van de aan onze scholen toevertrouwde kinderen.

Per 1-8-2012 is TriVia uitgebreid met 2 protestants-christelijke basisscholen uit Hardinxveld-Giessendam. Vanaf die datum vormde TriVia het bevoegd gezag over 8 pc- scholen uit Hardinxveld-Giessendam, Schoonrewoerd, Zederik en Zijderveld.

Per 1-8-2015 is de fusie met de SCPOL uit de Lopikerwaard een feit. Vanaf die datum  maken  6 pc-scholen uit de Lopikerwaard (Benschop, Jaarsveld, Lopik, Lopikerkapel, Polsbroek en Polsbroekerdam) ook deel uit van TriVia. Door deze fusie met de SPCOL vormt TriVia het bevoegd gezag over 14 scholen met ruim 2200 leerlingen en 250 personeelsleden. Mede als gevolg van deze bestuurlijke fusie zal TriVia nog beter in staat zijn om de belangen van het protestant christelijk onderwijs in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden en de Lopikerwaard te behartigen.
Per 01-01-2016 is de School met Bijbel uit Hei- en Boeicop en per 01-01-2017 is de School met de Bijbel De Regenboog uit Hardinxveld-Giessendam gefuseerd met TriVia zodat nu 16 scholen deel uitmaken van TriVia. 
Zoals voor elke organisatie is ook voor onze Vereniging een goede communicatie van groot belang. Op deze website staat veel informatie over de vereniging en haar 16 scholen. We hopen en verwachten dat de gewenste informatie op de website gevonden kan worden. 

Mocht dat niet het geval zijn, of heeft u vragen, opmerkingen, suggesties met betrekking tot de website? Dan kunt u mailen naar secretariaat@pcpo-trivia.nl.