Missie & Motto


TriVia is een vereniging van christelijke basisscholen met als missie het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs voor de totale ontwikkeling van kinderen. De scholen van TriVia kennen elk hun eigen kleur. Tegelijk hebben ze een aantal gemeenschappelijke uitgangspunten en ambities. Daarin verwoorden we waar de scholen voor staan en wat u van ons mag verwachten.
 
Op de scholen van TriVia krijgen kinderen de ruimte om in relatie met leerkrachten en andere leerlingen te groeien. We bieden hen een veilige omgeving, waarin ze hun talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. We laten ons daarbij inspireren door de Bijbel, die de basis is van ons handelen en daaraan richting geeft.
 
Dat uit zich in vier ambities:

  • Wij vormen leerlingen tot verantwoordelijke mensen met lef en vertrouwen die van betekenis zijn
  • Wij geven eigentijds onderwijs dat kinderen uitdaagt zich optimaal te ontwikkelen
  • Wij zijn professionals die zichzelf en elkaar tot verdere groei brengen
  • Wij investeren in betrokkenheid van ouders en de plaatselijke gemeenschap

 

Het motto van de Vereniging luidt:

Voor bijzonder goed onderwijs!