Managementstructuur

De dagelijkse leiding van TriVia is in handen van het College van Bestuur: bestuur@pcpo-trivia.nl

Op bijna iedere school is een integraal verantwoordelijk schooldirecteur aanwezig. Op onze 6 scholen in de Lopikerwaard zijn 3 meerschools-directeuren ieder verantwoordelijk voor 2 scholen. 
Afhankelijk van de grootte van de school is er soms, naast de directeur, een adjunct-directeur aangesteld.

Op bovenschools niveau is er een ICT-er werkzaam. Op het bestuurskantoor zijn 2 part-time secretaresses werkzaam gedurende het grootste deel van de week.

Iedere school heeft een Intern Begeleider en een Remedial Teacher. Afhankelijk van de grootte van de scholen is er soms ook nog een bouwco÷rdinator, een rekenco÷rdinator en / of een taal- / leesco÷rdinator aanwezig.