Klacht

Heeft u een klacht? 
Onze vereniging is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie die is ingesteld door Verus (voorheen Besturenraad) voor christelijk onderwijs te Voorburg.  Meer informatie kunt u vinden op de website van de Landelijke Klachtencommissie.

Voordat u bij deze commissie een klacht indient, vinden wij het vanzelfsprekend dat u eerst contact opneemt met de directie van de betreffende school. Binnen die school geldt een bepaald traject voor de afhandeling van een klacht op schoolniveau. U kunt dit traject vinden in de schoolgids van deze school. Klik hier voor  de klachtenregeling, zoals die gehanteerd wordt door TriVia. 

Mocht deze afhandeling niet naar tevredenheid plaatsvinden, dan kunt u contact opnemen met het bestuurskantoor:bestuur@pcpo-trivia.nl.