Klachten

Op verenigingsniveau zijn er met de scholen een aantal afspraken gemaakt over de omgang van scholen met opmerkingen, kritiek en/of klachten. Conform de klachtenregeling van TriVia is er op elke school een interne vertrouwenspersoon aangesteld. Degenen met een klacht kunnen bij deze interne vertrouwenspersonen terecht. Zij kunnen doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
Margriet de Greef is de externe vertrouwenspersoon voor heel TriVia (06-12327289, margriet@margrietdegreef.nl).


TriVia is aangesloten bij de landelijke klachtencommissie: Geschillencommissie Bijzonder Onderwijs (GCBO).