Medezeggenschap


Sinds het tekenen van het instellingsbesluit op 12 oktober 2004 is aan onze Vereniging een GMR verbonden.

Per 01-01-2017 (na de bestuurlijke fusie met SmdB De Regenboog uit Hardinxveld-Giessendam) bestaat de GMR uit 32 personen, voor de helft uit personeelsleden en de andere helft uit ouders. 

Het reglement waarbinnen de GMR functioneert is opgesteld door Verus en is door de GMR goedgekeurd.

Bepalend voor de inhoud van dit reglement is de vuistregel dat de medezeggenschap de zeggenschap volgt. Dat wil dus zeggen dat medezeggenschap ten aanzien van een bepaald onderwerp plaats behoort te vinden op dat niveau van de organisatie waar besluitvorming over dat onderwerp plaats vindt.

De medezeggenschap op bestuursniveau wordt dan ook geregeld in de GMR. Deze medezeggenschap betreft dus allerlei beleidsmatige zaken op bovenschools niveau. Deze krijgen hun concrete inhoud op schoolniveau.  Daar vindt dan ook de medezeggenschap met betrekking tot de concrete voornemens plaats in de MR.

De GMR bestaat uit de volgende leden: 

School plaats oudergeleding personeelsgeleding
CBS Eben-HaŽzer Benschop Benschop Meindert Lodewijks, voorzitter Gonnelies van Santen
CBS Eben-HaŽzer Jaarsveld Jaarsveld Monica Roodenburg Corry de Bruijn
CBS Eben-HaŽzer Polsbroek Polsbroek Kees de Bruin Eddy Erkelens
SmdB Het Fundament Nieuwland Dirk de Wilde Evelien Uittenbogaard
CNS Herťdium Zijderveld Dave Drummen Marianne van Ravesteijn
CBS Ichthus Hardinxveld-Giessendam Chris Geldof Kees Brouwer
CBS ImmanuŽl Lopikerkapel Hillie Stigter vacant
SmdB De Kandelaar Ameide Anne Friedrich Komenke van Dijk
CBS Het Kompas Lexmond Sander Koopmans vacant
CBS Noachschool Schoonrewoerd Henri den Hertog Maria Heikoop
CBS De Rank Meerkerk Ingeborg de Zeeuw vacant
CBS De Regenboog Lopik  vacant     vacant
SmdB De Regenboog Hardinxveld-Giessendam Astrid Kamsteeg Lotte Muilwijk
Rehobothschool Hardinxveld-Giessendam Herman de Frel Jolanda den Toom
CBS SamuŽl Polsbroekerdam Dirk Boom Liesbeth Montagne
School met de Bijbel Hei- en Boeicop Floris van der Kooij Inge van Dalen


Voor uw vragen en/of opmerkingen kunt u de GMR bereiken via het mailadres: gmr@pcpo-trivia.nl