Code goed bestuur

Ons bestuur hanteert een gedragscode waaraan het handelen van alle betrokkenen binnen onze organisatie mag worden getoetst. In deze code zijn basisprincipes vastgelegd die iets zeggen over de waarden die aan het gedrag en de cultuur van onze Vereniging ten grondslag liggen.

Verder zeggen deze principes veel over de houding van waaruit wij wensen te handelen, zoals wederzijds respect, transparantie, dialoog, gezamenlijkheid en verantwoording.

Deze Code Goed Bestuur is uitdrukkelijk niet alleen bedoeld voor het bestuur en directies van onze scholen. Ze is ook bedoeld voor alle andere belanghebbenden binnen en buiten de school zoals leerlingen en hun ouders, personeel werkzaam op onze scholen, leden van de diverse commissies, mr en gmr etc..

Klik hier voor de Code Goed Bestuur.

Mocht u om welke reden dan ook hierop willen reageren dan kan dat via bestuur@pcpo-trivia.nl