ANBI

Onze vereniging TriVia (fiscaal nr.: 8126.99.282.L01) is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), hetgeen fiscaal aantrekkelijk is bij het doen van giften aan de vereniging. Voor uitgebreide informatie verwijzen we u naar de tekst hieronder of naar de site van de Belastingdienst.

Informatie van de site van ANBI:

Het voordeel van schenken aan ANBI's is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kan brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te houden of weg te schenken aan de instelling van uw voorkeur.

Vanaf 1 januari 2008 wordt giftenaftrek toegestaan voor giften gedaan aan instellingen die door de Belastingdienst bij beschikking zijn aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI's). Zie voor verdere informatie de website van de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2014 heeft een ANBI een aantal publicatieverplichtingen. Hieronder staan de gegevens die door een ANBI gepubliceerd moeten worden:

- De hoofdlijnen van het beleidsplan

- Het beloningsbeleid voor het personeel; hiervoor verwijzen wij naar hetgeen geregeld is in de cao PO 2016-2017

In de jaarverslag van 2016 vindt u de navolgende gegevens:

- Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

- Een financiŽle verantwoording:

        o Balans en toelichting balans

        o Staat van baten en lasten en toelichting staat van baten en lasten

        o Analyse jaarrekening

        o Kasstroom